Strona główna


Od lat mieszkańcy pogranicza polsko-słowackiego kontaktują się ze sobą, kupują w tych samych sklepach, korzystają z tych samych atrakcji turystycznych. Przystąpienie obu krajów do Unii Europejskiej i otwarcie granic znacznie przyspieszyło proces integracji. Teraz wyprawa do Starej Lubovni czy Nowego Sącza nie jest już podróżą zagraniczną lecz zwykłą podróżą na zakupy czy w celach turystycznych. Codzienne kontakty stały się oczywiste i naturalne.

Projekt "Popradzkie Wrota" ma przybliżyć oba regiony poprzez udostępnienie wzajemnych informacji o wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych, atrakcjach turystycznych i innych wartych zobaczeniach imprezach. Dzięki dwujęzycznym tekstom w gazetach i audycjom telewizyjnym Polacy i Słowacy zyskają wiedzę o sobie, swoim codziennym życiu i jeszcze chętniej będą się odwiedzać.

Działania w ramach projektu wychodzą naprzeciw wielkiej potrzebie wzajemnej wymiany informacji. Niech dzięki temu szeroka rzesza gości w obie strony coraz szerzej płynie przez "Popradzkie Wrota" i czynnie uczestniczy w życiu sąsiadów zza miedzy.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Realizacja przewidziana jest na dwanaście miesięcy do marca 2011 roku. Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota blisko 60 tysięcy EUR, z czego 83,93% pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.